Aralık, Halfeli, Hoşhaber, Melekli, Karakoyunlu, Taşburun (IĞDIR) Grup İsale Hattı Projesi

Yer: Iğdır
Tarih: –

Aralık , Halfeli , Hoşhaber , Melekli, Karakoyunlu , Taşburun (IĞDIR) ilçelerinin içmesuyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılan mevcut kaynakların yetersiz kalması dolayısıyla, projeksiyon nüfusu 2036 yılındaki içmesuyu ihtiyacı, Iğdır ilinin doğusunda yer alan Keklikpınarı , Gürgüre ve Hıdırlı kaynaklarından drenajla alınan suların grup iletim hatlarıyla il , ilçe ve kasabalara iletilmesinin projelendirilmesidir.

PROJE SAHİBİ 
İller Bankası Genel Müdürlüğü

PROJEYİ FİNANSE EDEN KURULUŞ
İller Bankası Genel Müdürlüğü
PROJENİN TANIMI
Keklik Pınarı Kaynağı Kaptajından Q = 100 lt/s , Gürgüre Kaynağı Kaptajından Q = 200 lt/s ve Hıdırlı Kaynağı Kaptajından ise Q = 450 lt/s olmak üzere , bu kaptajlardan toplam Q = 750 lt/s debide su sağlanacaktır. Keklikpınarı ve Gürgüre kaynaklarının drenajında drenaj hendeğinin göl tarafında kalan kısmına, gölden gelebilecek suların kaynak sularının kalitesini bozmaması için betonarme perde projelendirilmiştir
Keklikpınarı kaynağına pınar tipi kaptaj tip projesi uygulanacak olup, Hıdırlı ve Gürgüre kaynaklarına ait özel kaptaj projesi yapılmıştır. Sular Kaptajlarda drenajla toplanacak şekilde projelendirilmiştir.
Drenaj sistemi, drenflex borularla teşkil edilmiş olup buna paralel bir toplama borusu da konulmuştur. Drenaj sistemi, Hıdırlı Kaptajında 1100 metrelik toplama borularından ve 1650 metrelik drenflex borulardan; Gürgüre Kaptajında ise 200 metrelik toplama borularından ve 200 metrelik drenflex borulardan oluşmaktadır.
Projede Ø200, Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø600, Ø700, Ø800, Ø1000, Ø1200 çaplarında ve toplam 83.6 km uzunluğunda çelik ve AÇB borularla iletim hattı ve toplam 25,100 m3 hacminde 10 adet betonarme gömme depo projelendirilmiştir.
İletim hattının açıklığı fazla olan 2 dere geçişinde içmesuyu borularının geçebilmesi için çelik köprü projesi yapılmıştır.

Proje Toplam Nüfusu : 275,000 kişi
Proje Toplam Debisi : 750 lt/s

Site varsayılanı