Cihanbeyli (KONYA) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

 Yer: Konya
Tarih: –

Cihanbeyli (KONYA) ilçesinin 2041 yılı ihtiyaçları için kolektör hattı, uzun havalandırmalı aktif çamur sistemine göre biyolojik atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi işidir.

PROJE SAHİBİ 
İller Bankası Genel Müdürlüğü

PROJEYİ FİNANSE EDEN KURULUŞ
İller Bankası Genel Müdürlüğü

PROJENİN TANIMI
Arıtma tesisi Üzerlik Tepesi Mevkiinde bulunan 1.8 ha. büyüklüğünde alana yapılması tasarlanmıştır.
İlçe merkezinde toplanan evsel atıksuların söz konusu arıtma tesisi alanına intikalinin sağlanabilmesi amacıyla Ø800 mm çapında 2.6 km uzunluğunda kolektör hattı projesi yapılmıştır. İstenilen arıtılmış su kriterlerine uygunluk sağlandığı taktirde bu suyun sulama amaçlı kullanımı düşünülmüştür.
Tesiste arıtma prosesi olarak yapılan değerlendirmeler ışığında “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi”, havalandırma havuzu geometrisi için ise “oksidasyon hendeği” tipi seçilmiştir.

Proje Nüfusu : 47,000 kişi
Proje Debisi : 7,500 m3/gün
Kirlilik Yükü : 2,850 kg/gün BOİ
Tesis Üniteleri :
-Kaba Izgara
-Terfi Merkezi
-İnce Izgara
-Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
-Havalandırma Havuzu
-Çökeltme Tankı
-Çamur Yoğunlaştırma Tankı
-Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

 

Site varsayılanı