Limonlu-Kumkuyu (MERSİN) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Yer: Mersin
Tarih: –

Limonlu – Kumkuyu (MERSİN) ilçesinin 2042 yılı ihtiyaçları için uzun havalandırmalı aktif çamur sistemine göre biyolojik arıtma yapan atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi işidir.

PROJE SAHİBİ 
İller Bankası Genel Müdürlüğü

PROJEYİ FİNANSE EDEN KURULUŞ
İller Bankası Genel Müdürlüğü

PROJENİN TANIMI
Arıtma tesisi Kumkuyu Beldesi sınırlarında Limonlu Beldesi’ nin güneybatısına bulunan 1.3 ha. büyüklüğünde alana yapılması tasarlanmıştır. İstenilen arıtılmış su kriterlerine uygunluk sağlandığı takdirde bu suyun sulama amaçlı kullanımı düşünülmüştür.
Tesiste arıtma prosesi olarak yapılan değerlendirmeler ışığında “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi”, havalandırma havuzu geometrisi “oksidasyon hendeği” tipinde seçilmiştir.

Proje Nüfusu : 53,300 kişi
Proje Debisi : 9,000 m3/gün
Kirlilik Yükü : 2,670 kg/gün BOİ5
Tesis Üniteleri :
-Kaba Izgara
-Terfi Merkezi
-İnce Izgara
-Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
-Havalandırma Havuzu
-Çökeltme Tankı
-Çamur Yoğunlaştırma Tankı
-Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

Site varsayılanı