Refahiye-Kemah Yolu Projesi

Yer: Refahiye
Tarih: –

Refahiye– Kemah Yolu, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünün İl yolları ağı kapsamındadır. Bu hatta bir yolun olmaması nedeniyle projeye esas olan en uygun yol güzergahı araştırılmıştır. Bu yolun kent dışındaki kesimlerinde 8.00 m ile kent içinde ( Refahiye Şehir Geçişi) ise, 26.00 m. platform genişliğinde yol uygulamaya esas olacak şekilde Kesin Projeleri hazırlanmıştır.

PROJE SAHİBİ
Karayolları Genel Müdürlüğü

PROJEYİ FİNANSA EDEN KURULUŞ
Karayolları Genel Müdürlüğü
PROJENİN TANIMI
Refahiye–Kemah İl Yolunda, Refahiye İlçe çıkışından itibaren Kemah arasındaki mevcut yol, stabilize halindedir. Bu nedenle, kent dışında Platform Genişliği 8.00 m.(2×1=2 şeritli) olan ve kent içinde( Refahiye Şehir Geçişi) ise 26.00 m. (2 x 2= 4 Şeritli) Platform Genişliğindeki bölünmüş yol güzergahının, Şeritvari Topografik Haritası, Kesin Proje Mühendislik Jeolojisi Raporu, Büyük ve Küçük Sanat Yapıları, Kavşaklar, Yağmur Suyu Drenajı, Hidrolik ve Hidrolojik Hesaplar, Trafik ile yolun, uygulamaya esas olacak şekilde, söz konusu projelerin tamamının Kesin Projeleri hazırlanmıştır.

Projenin Özellikleri:
– Yol Uzunluğu Toplamı : 60 Km
– Kent Dışı : 58 Km (Platform Genişliği: 8.00 m – 2 x 1= 2 Şeritli)
– Kent İçi : 2 Km (Platform Genişliği: 26 m – 2 x 2= 4 Şeritli)
– Proje Hızı : 70 km/saat
– Topografik Harita : 60 Km uzunluğunda 250 m genişliğinde şeritvari harita
– Mühendislik Jeolojisi : 60 Km (56 adet Araştırma Çukuru – 12 adet Sondaj Kuyusu)
– Büyük Sanat Yapıları : 2 Adet Ön Germeli Köprü
– Küçük Sanat Yapıları : 150 Adet
– Hemzemin Kavşak : 3 Adet
– Hidrolik ve Hidrolojik Hesaplar : 60 Km
– Trafik Kesin Projesi : 60 Km
– Yağmur Suyu Drenajı : 2 Km

Site varsayılanı