ŞANLIURFA Devlet Yolu Projesi

Yer: ŞANLIURFA
Tarih: –
Gaziantep–Şanlıurfa–Mardin Devlet Yolu, Doğu ile Batı, Akdeniz ve Güneydoğu arasında doğal bir köprü konumunda olan Anadolu’yu ve Akdeniz’i, Habur Sınır Kapısına bağlayan Güney
TE-TEK yolu güzergahında bulunmaktadır. Şanlıurfa Şehir Geçişi Devlet Yolu da bu yolun bünyesinde ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün kapsamındadır. Şanlıurfa Şehir Geçişindeki mevcut yol, 10.00 -12.00 m. Platform Genişliğindedir. Bu yolun kent dışındaki kesimlerinde 26.00 m. ile kent içinde ise, 26.00, 32.00 ve 46.00 m. Platform Genişliğine çıkarılarak bölünmüş yol haline getirilmiş ve uygulamaya esas olacak şekilde Kesin Projeleri hazırlanmıştır.

 

 PROJE SAHİBİ
Karayolları Genel Müdürlüğü

PROJEYİ FİNANSA EDEN KURULUŞ
Karayolları Genel Müdürlüğü

PROJENİN TANIMI
Şanlıurfa Şehir Geçişindeki Platform Genişliği 10.00 ve 12.00 m.(2×1=2 şeritli) olan mevcut Devlet Yolunun, kent dışında 26.00 m. ve kent içinde ise 26.00, 32.00 ve 46.00 m. Platform Genişliğindeki bölünmüş yol güzergahının, Topografik Haritası, Kesin Proje Mühendislik Jeolojisi Raporu, Küçük Sanat Yapıları, Kavşaklar, Hidrolik ve Hidrolojik Hesaplar ile yolun, bölünmüş olarak uygulamaya esas olacak şekilde, söz konusu projelerin tamamının Kesin Projeleri hazırlanmıştır.

 

Projenin Özellikleri:

– Yol Uzunluğu Toplamı : 37 Km
– Kent Dışı : 30 Km (Platform Genişliği: 26.00 m – 2 x 2 = 4 Şeritli)
– Kent İçi : 7 Km (Platform Genişliği: 26, 32 ve 46 m – 2 x 2 = 4 Şeritli, 2 x 3 = 6 Şeritli)
– Proje Hızı : 100 km/saat
– Topografik Harita : 37 Km uzunluğunda, 300 m genişliğinde şeritvari harita
– Mühendislik Jeolojisi : 37 Km (35 adet Araştırma Çukuru – 46 adet Sondaj Kuyusu)
– Küçük Sanat Yapıları : 95 Adet
– Hemzemin Kavşak : 11 Adet
– Köprülü Kavşak : 7 adet
– Hidrolik ve Hidrolojik Hesaplar : 37 Km
– Nihai ÇED Ön Araştırma Raporu : 37 km

Site varsayılanı