SASKİ (SAMSUN), Bergama (İZMİR), Ödemiş (İZMİR), MUĞLA (Merkez) ve KÜTAHYA (Merkez) Belediyeleri Fizibilite Raporu Hazırlanması

Yer: Samsun, İzmir, Muğla, Kütahya
Tarih: –
Dünya Bankası’ nın İller Bankası’ na sağladığı kredi ile su, atıksu ve katı atık yönetimi hizmetleri kapsamında yapılacak işlerin hayata geçmesi için GrupA kapsamındaki belediyeler için hazırlanan fizibilite araştırmasıdır.

PROJE SAHİBİ
İller Bankası Genel Müdürlüğü

PROJEYİ FİNANSE EDEN KURULUŞ
Dünya Bankası

PROJENİN TANIMI
Adı geçen 5 Belediye için su, atıksu ve katı atık yönetimi hizmetleri kapsamında yapılacak yeni içmesuyu sistemi oluşturulması, mevcut içmesuyu temin ve dağıtım sisteminin iyileştirilmesi ve SCADA sisteminin kurulması, kanalizasyon sistemi, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri inşaatı ve katı atık bertarafı gibi konularda yapılan işleri kapsamaktadır. Bu belediyeler için mevcut altyapı tesisleri (su, atıksu, katı atık v.s.) incelenmiş ve tesislere ve işletmeye ait sorunlar belirlenmiştir. Sorunlara ait çözümler, kurumsal yapı oluşturma ve güçlendirme, işletme kavramı üzerine detaylı raporlama yapılmıştır. Rapora ayrıca her belediye için sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak amacıyla altyapı stratejileri önerilmiştir.

Site varsayılanı