Şırnak İli İçmesuyu Projesi

Yer: Şırnak
Tarih: –

ŞIRNAK İli içmesuyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılan mevcut kaynakların ve iletim hatlarının yetersiz olması sebebiyle, proje hedef yılı 2040 yılındaki içmesuyu ihtiyacını karşılamak için mevcut kaynaklardan yararlanılarak; depo, iletim hatları ve şebekenin projelendirilmesi işidir.

PROJE SAHİBİ 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

PROJEYİ FİNANSE EDEN KURULUŞ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

PROJENİN TANIMI
ŞIRNAK İli’ nin su ihtiyacı şehrin güneybatısında bulunan Toptepe mevkiinde 2 adet kaynaktan ve Şilerit Çayı’ ndan sağlanmaktadır. Yeni projede mevcut sistem iptal edilip, su şehrin doğusunda bulunan Mijin Kaynağı’ ndan cazibeli olarak getirilecek ve şehre verilecektir.
Proje 2020 ve 2040 yılı olmak üzere 2 kademe çözülmüştür; 1. Kademe nüfusu 111,500 kişi olarak tahmin edilmiş, içmesuyu ihtiyacı ise 177 lt/sn hesaplanmış; 2. Kademe nüfusu ise 173,000 kişi ve ihtiyacı 277 lt/sn olarak belirlenmiştir.
Projede isale hattında PN 16, 25, 40, 50, 60 ve 70 basınç sınıflarında, Ø180, Ø225, Ø315, Ø355, Ø400, Ø450, Ø630 çaplarında PE ve Ø710 çapında çelik olacak şekilde toplam 56,6 km hat projelendirilmiştir.

Proje Nüfusu : 173,000 kişi
Proje Debisi : 547 lt/s

Site varsayılanı