AQUAFARM

Yer: Avrupa Birliği / European Union
Tarih: 2008 – 2010

“Mesleki Eğitim Araçlarıyla Sürdürülebilir Bölgesel Ekonomik Kalkınmayı Desteklemek İçin Yaygın Olarak Kullanılan Toprak İçermeyen Tarımsal Uygulamalar”

Ortaklığın amacı, hedef kitleleri yüksek kaliteli ürünler üretmeye teşvik etmek için kanıtlanmış bir tekniğin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve çalışmalarını çevre ile uyumlu bir şekilde iyileştirmek için ek yollar geliştirmektir.

Ortaklık, belirlenen hedef grup için iş yeniliği yeteneklerini geliştirmek, sonuçları periyodik el ilanları, kitapçık ve broşürler üretmek ve projeyi sunmak için çalıştaylar düzenlemek suretiyle faydalanıcılara yaymak için Avrupa’da topraksız tarımsal uygulamaları araştırmaktadır.

Proje için hedef sektörler canlı bilimi, tarımsal uygulama ve eğitim sağlayıcılarıdır. Bu sektörler içinde hedef gruplar profesyonel tarım üreticileri, tarım mühendisleri, tarım ve yaşam bilimleri öğrencileri, karar vericiler, işverenler ve küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleridir.

 

Site varsayılanı