TEP-PPP

Yer: Avrupa Birliği / European Union
Tarih: 2009 – 2011 

“Kamu-özel sektör ortaklığı projelerinin Trans Avrupa’ya tanıtılması”

Projenin asıl amacı, proje ortağı ülkelerde PPP projelerine yardımcı olan ilgili kursların hazırlanmamsı ve ilgili eğitmenlerin yetiştirilmesi, aynı zamanda PPP proje web sitesinin oluşturulmasıdır. Ortak olan ülkelerde açık ve anlaşılabilir süreçlere ve mühendisler ile inşaat firmalarına yardım amacıyla PPP sözleşmeleri alanındaki bilgi değişimine ihtiyaç bulunmaktadır. Proje, bu süreçlerin tanımlanması ve karşılaştırılmalarını, ayrıca başarılı ve başarısız projelerden durum çalışmalarını inceleyecektir. 
Proje şu konulara yönlendirilmiştir;
– PPP kontratlarını organize edecek olan inşaat sektörü ve yerek idareler,
– PPP projelerindeki müteahhitler,
– Finans kurumları,
– Kamu birimleri ve proje süpervizörleri
Bu projenin önemi;
– İnşaat firmaları, yerel idareler, bankalar vb gibi PPP kursları düzenleyecek olan eğitmen gruplarının oluşturulması,
– Gerekli kursların ve kurs materyallerinin hazırlanması,
– Ortaklık kuran ülkeler arasında PPP sürecinin tanınması ihtiyacı.

Daha fazla bilgi için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz; http://www.tep-ppp.eu/

Site varsayılanı