CLEAN-kWAT

Yer: Avrupa Birliği / European Union
Tarih: 2016 – 2018

“Çevresel Hususların Enerji Sistemlerinin Geliştirilmesine Entegrasyonu”

GEREKÇE

Türkiye’de ve Avrupa’da, çevresel reformun birtakım yasal öğeleri çevre planlaması ve eğitimi kapsamında gündeme getirilmiştir. Bu süreçte çevreyi koruyan enerji sistemlerinin geliştirilmesi önemli bir bölümdür.

Enerji sistemleri, özellikle de fosil yakıt kullanılanlar, küresel ısınmaya neden olduğundan, gelecekteki enerji sistemleri çevresel ve iklim koruma kurallarına göre tasarlanmalıdır.

Türkiye’de birçok üniversitenin enerji bölümlerinde, enerji sistemlerinin çevresel etkileri ile ilgili zorunlu dersler bulunmamaktadır. Enerji sistemleri mühendisliği bölümlerine olan ilginin son yıllarda artan bir eğilimi gösterdiği için eğitim materyalleri, özellikle de yenilikçi materyaller ile eğitimin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle, bu projenin ana hedef grubu enerji sistemleri tasarımcısı ve başta enerji sistemleri mühendisliği olmak üzere ilgili bölümlerdeki mühendislik öğrencileridir.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF), ülkeler arasında çalışanların hareketliliğini sağlamak ve ortak öğrenme sistemi kurmak için Avrupa’da Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini (NQF) anlaşılabilir kılmayı amaçlamaktadır.

Kılavuzluk sistemlerini geliştirerek, yaratıcılığı teşvik ederek, yenilikçiliği ve AB deneyimini paylaşarak Mesleki Eğitim Sistemlerinin (VET) kalitesini ve performansını arttırmak gereklidir.

CLEAN-kWAT projesi, Öğrenme Çıktılarına dayalı eğitim sistemlerini geliştirerek ve seçilen meslekler için yeterlilik standartlarını yeniden tanımlayarak bu konuları ele alacaktır. Enerji sektöründeki işler için gerekli beceri ve yeterlikleri vurgulayacak, buna uygun dersleri uyarlayacak ve geliştirecek ve öğretim ve öğrenim faaliyetlerinde bilgi iletişim teknolojilerini (BIT) kullanacaktır.

Ana odak Stratejik Ortaklık geliştirmek ve çevre ve enerji sektörlerinde ulusal uzman olarak kabul edilen ortakların bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktır.

PROJE SONUÇLARI

  • “Çevresel Hususların Enerji Sistemlerinin Geliştirilmesine Entegrasyonu” Eğitim KitabıKitap, geleneksel enerji üretim sistemlerinin teknolojik ve çevresel yönlerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar, dalga ve gelgit, jeotermal, hidrojen gazı, biyokütle) kullanımını kapsamaktadır.
  • Belgeseller (görsel eğitim materyalleri)Eğitim Kitabı’nın her bir bölümü için üretilecek olup DVD ile ve YouTube’da dağıtılacaklardır.
  • Öğrenme Hedeferinin DetaylandırılmasıSürdürülebilir enerji sistemi tasarımı alanında seçilen mesleklere ilişkin bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanımını içerir.
  • E-Öğrenme PortalıBu bilgi veritabanı, yeterlilik temelli mesleki gelişim sağlayacaktır. Eğitim kurslarıyla interaktif e-öğrenme ortamına sahip olacak

 

Site varsayılanı