LOG-IN-GREEN

 Yer: Avrupa Birliği / European Union
Tarih: 2017 – 2019

“Lojistiğin Çevresel Etkilerinden Kaçınmak için Yeşil Lojistik Yöneticilerini Eğitmek”

Bu projenin arkasındaki mantık, Avrupa’daki çevresel konulara ilişkin farkındalık yaratmak ve böylece her kesimden insanların çevreye duyarlı olmasını sağlamaktır. Halen, lojistik endüstrisine uygulanacak yeşil yöntemler için artan bir talep var. Nakliye firmaları, depolar ve ilave lojistik hizmetleri sağlayıcıları, bu talebi müşterilerinin karşıladığı gibi rekabetçi kalabilmek için daha yeşil olmaya ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte, Avrupa’da “Yeşil” olmanın ne anlama geldiğini gösteren çeşitli yorumlar bulunmaktadır. Bu fikir birliği eksikliği, her şirket kendi kabul edilebilir Yeşil düzeyini yaratmaya ve bunları gerçekleştirmeye çalışacağından, rekabetteki aşırı rekabet bozulmasına neden olabilir. Lojistik alanındaki Yeşil yönetim sistemini AB ve ortak ülkeleri arasında ISO 39001 ile uyumlu bir şekilde nasıl uygulayacağını bilen insanlara acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.html internet sitesinde ön gereklilik analizinin sonuçları ve nedenleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Avrupa’da Yeşil Lojistik alanında sunulan mevcut eğitim yetersiz; Sonuç olarak, bu alanda güçlü bir eğitim ihtiyacı var,
  • Ortak Avrupa standartlarının yürürlüğe konması, işletmenin daha iyi bir fikir birliğine sahip olması için, tüm sektörlerde uygulanabilen, daha karşılaştırılabilir bir Yeşil seviyede çalışmayı seçmek için bir gerekliliktir.
  • Mevcut endüstri standartlarının ötesine geçmek için Yeşil Lojistik Yöneticileri için eğitim,

Hem eğitim materyali hem de test materyalinin geliştirilmesi yoluyla, AB genelinde standartlaştırılmış bir değerlendirme yaratma konusundaki AB politikasına direkt olarak hitap edecektir.

AMAÇ: Bu projenin temel amacı, ortak ülkelerdeki Yeşil Lojistik (özellikle terimlerin anlamları, faaliyet alanları ve gerekli eğitim) ile ilgili çerçeve şartlarının belirlenmesi, eğitim ve sertifikasyon için bir metodoloji için kullanılacak standart bir uygulama geliştirmek için mevcut en iyi uygulamaları birleştirmektir. Eğitimin sonuçları, Yeşil Lojistik Yöneticisine lojistik endüstrisindeki rollerinin bir değerlendirmesini verecek, kendi bilgi tabanının ne zaman / nerede güncelleştirileceğini ve nerede olacağını bilmeyi planlayan Yeşil Sorunları belirleyebileceklerdir.

KONSORSİYUM: Ortaklar projemize tecrübe ve bilgi sağlayacak lojistik sektöründen seçildi. Tüm ortaklar, öngörülen Yeşil Lojistik Yöneticisi için bir müfredat tasarlama amacına ulaşmak için görevlerin önemini değerlendirdiler ve bunun üzerine “yeni” ortaklıklar ve “klasik” lojistik işlerinden ayrı olarak bir profil geliştirdiler.

SONUÇLAR: 2 kitap, e-öğrenme eğitim araçları, mesleki eğitim kursları, interaktif web sitesi.

ETKİ: Avrupa önceliği olan “Mesleki Eğitim ve Öğretim ile İş dünyası arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi” ile ilgili olarak, bu proje, gelişmelerin günlük işlerde veya akademik düzeyde nasıl ortaya çıktığı konusunda mükemmel bir örnek sağlayacaktır. Bu, lojistik alanda çevrenin korunması olarak görev yapacaktır.

LOG-IN-GREEN Projesi; Genç insanların kilit yeterliklerinin geliştirilmesini güçlendirir,

-LOG-IN-GREEN eğitim modülleri ile gençlik çalışanlarının profesyonelleştirilmesini sağlar,

-Risk altındaki ve dezavantajlı gençlerin marjinalleştirilmesiyle mücadele eder
-Onları işgücü piyasasına veya iş hayatına getirmek,
-Gençleri topluma kazandırmak,
-Gençlerle ilgili kurumlar arasındaki iletişimi veya gençlerden sorumlu kamu yetkilileri ile olan iletişimi sağlar.

ULUSÖTESİ YÜRÜTME: LOG-IN-GREEN projesi, Avrupa Birliği direktiflerinin ilke ve kurallarını uygulayan tüm Avrupa’da ortak ve geçerli olmak için Avrupa ülkelerini kapsayan uluslarötesi bir şekilde tutulmalıdır. Farklı ülkelerden farklı mesleklere sahip olmak bu konuda çeşitlilik sağlamanın yanı sıra fikirleri paylaşarak projeye yenilik getiriyor. Ayrıca, gençlerin Avrupa’nın her yerinde çalışması için hareketliliğini hedefliyoruz, bunu sağlamak için projeyi gerçekleştirmek için ulusötesi çalışmalara başlanmalıyız.

Hedef gruplar:
-20-28 yaşları arasında, üniversiteye giremeyen, meslek sahibi olmayan gençler,
– Göçmen kökenli genç insanlar, yeni gelen göçmenler ve mülteciler,
– Fırsatları daha az olan gençlerin istihdamı (NEETler de dahil olmak üzere, Eğitimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil) ,
-Dışlanmış genç insanlar veya marjinalleşme riski altındaki gençlerdir.

Site varsayılanı