PURE-H2O

 Yer: Avrupa Birliği / European Union
Tarih: 2014 – 2016

İçmesuyu Arıtma Tesisi Projelerinde ve Sağlıklı ve Temiz İçmesuyunda Kalite için ECVET Yeterliliklerinin Uygulanması – PureH2O

Ortak Avrupa öğrenme ve çalışma alanı kritik görevlerden biridir ve AB’nin Lizbon Stratejisi’nde yayınlanmıştır. Bu en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomik alanda Avrupa’yı yükseltmeyi ve yaşam boyu öğrenme ve hareketliliği gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kavram temel bir aday ülke olarak, Türkiye’de yapılan ulusal politika ile de örtüşmektedir. Bu AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program ile kombine bir Katılım Ortaklığı içerir. “İçmesuyu Arıtma Tesisi Projelerinde ve Sağlıklı ve Temiz İçmesuyunda Kalite için ECVET Yeterliliklerinin Uygulanması – PureH2O” Projesi, İçmesuyunun sürdürülebilir kalkınma alanındaki çevresel planlamayı ve eğitimini kapsamaktadır. Türkiye’nin 9. kalkınma planında (2013-2020), kalkınma ana hedeflerinden biri çevrenin korunması ve kentsel altyapının iyileştirilmesine odaklıdır. Buna uyumlu olarak, projenin gerekçesi, su kaynağı ve içmesuyunun gelişimi için eğitimin iyileştirilmesi ve mesleki eğitim sisteminin kalitesinin ve performansının geliştirilmesidir. Bu sektördeki ana hedef, grubun eğitiminde yaratıcılık, yenilik ve EQF / NQF ilkelerinin transferinin teşvik yoluyla elde edilmesi olmasıdır.
Ana odaklanılacak konulardan biri, sık sık ulusal kısıtlamalar ile engelli niteliklerin karşılıklı tanınması eksikliğini gidermek amacıyla, eğitim ve öğretim alanındaki AB deneyimlerinin paylaşılması gerekliliğidir. Proje, EUROPASS, EQF ve ECVET araçlarının uygulanmasını teşvik etmektedir. Bunların tüm fizibilite ve pratik uygulamalarını kontrol etmek için çeşitli ülke ve sektörlerde geniş bir temelde test edilmesi gerekir. Bu yenilikçi uygulama, Türkiye ve AB ülkeleri için ortak öneme sahiptir ve bu alanda çalışan, hedef profesyonellerin türüne göre karmaşık olanıdır.

Site varsayılanı