SOLID-WASTE

Yer: Avrupa Birliği / European Union
Tarih: 2017 – 2019

“Haydi Hep Beraber Katı Atıkları Azaltalım, Yeniden Kullanalım, Geri Dönüşüme Geçirelim”

Yaptığımız hemen hemen her şey arkamızda bir miktar katı atık bırakıyor. İnsanlar çoğunlukla kağıtlardan, gözlüklerden ve diğer materyalden oluşan çöp ya da belediye atıkları yaratırlar. Fabrikalar hem katı hem de tehlikeli atıklar yaratır. Bu yüzden geride bıraktığımız şeyleri, nereye gittiğini, atığın çevreyi nasıl etkilediğini azaltmak için nasıl eğitim alacağımızı öğrenmeliyiz. Katı Atık Grubu’nun amacı, daha iyi bir çevre elde etmek için temiz ve sağlıklı bir çevreyi korumak, Modern Katı Atık Yönetimi alanında özel eğitim içeriği ve araçları geliştirilecek ve Atıkları Azaltmak, Yeniden Kullanmak ve Geri Dönüştürmeyi öğretmeye çalışacağız mümkün olduğunca. Projenin tatmin edici bir şekilde uygulanmasının ardından, bir şehirde, bir ilde veya büyük bir şirkette, temiz, kirli olmayan ve sağlıklı bir çevre elde edilecektir. Geri dönüşüm, birçok gaz ve su kirleticisinin emisyonunu önler, enerji tasarrufu sağlar, sanayide değerli hammaddeler tedarik eder, gelecek için kaynakları korur ve yeni depolama doluluklarının gereksinimini azaltır. Bunlar, tüm Avrupa Ülkelerinde sık görülen problemlerdir. KATI ATIK Projesi, gelişmiş ürünler yardımıyla mümkün olduğunca çok sayıda genç yetiştirerek bu sorunları çözmeye çalışacaktır.

Etkin katı atık yönetimi ile atık azaltımı, kaynaktan ayrıştırma, toplama, nakliye, geri dönüşüm ve atma aşamalarının tamamı teknik ve finansal açıdan iyileştirilecek; farkındalık yaratmak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek öncelikli olacak. Geri dönüşümlü malzemelerin üretim süreçlerinde kullanılması teşvik edilecektir. (1)

Avrupa toplumu daha zengin hale geldiğinde, daha fazla çöp yarattı. Yüksek yaşam standartları, insanların daha fazla ürün satın alması anlamına gelir. Ayrıca kişi başına aileler veya gruplardan daha fazla israf etme eğilimi gösteren daha tek kişilik haneler bulunmaktadır. Tüketim dramatik bir şekilde değişti. Günümüzde tüketiciler daha çok seçim olanağına sahipler ve ürünler daha kısa ömre sahip olarak dizayn edilmektedir. Tek kullanımlık ve kullanılıp atılabilir ürünler de çok daha fazladır. Teknolojideki gelişmeler, insanların kendi kişisel cihazlarını daha fazla ve daha kişisel cihazlar kullandığı ve daha sık güncellediği anlamına gelmektedir. Bu yaşam tarzı değişiklikleri, yaşam kalitesini yükseltmiş olabilir, ancak aynı zamanda, her zamankinden daha fazla israf ürettiğimiz anlamına da gelmektedir. (2)

7. Çevre Eylem Programı, AB’de atık politikası için 2020 yılına kadar Avrupa çevre politikasına rehberlik edecek aşağıdaki öncelik hedeflerini belirlemektedir:

Oluşan atık miktarını azaltmak ;
Geri dönüşümü en üst düzeye çıkarmak ve tekrar kullanmak ;
Yakılmayı geri dönüştürülemez malzemelere sınırlandırmak;
Geri dönüşümü mümkün olmayan ve geri kazanılmayan atıklarla dolumu aşamalı hale getirmek;
Atık politikasının tüm Üye Ülkelerde tam olarak uygulanmasını sağlamak. (3)

Atık Çerçeve Direktifi’nde belirlenen Atık Hiyerarşisine göre, kaynakta oluşan atık miktarının azaltılması ve atığın tehlikeli içeriğinin azaltılması en yüksek önceliğe sahip olarak görülüyor. Atıkların önlenmesi imalat yöntemlerinin geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir ve tüketicileri daha çevreci ürünler ve daha az ambalaj talep etmeye yönlendirir. Kaynak verimli bir Avrupa yol haritası, ekonomiye geri beslenecek bir kaynak olarak atığın önemini kabul eder. Yol Haritası, yeniden kullanıma ve atığın önlenmesi ve geri dönüştürülmesine yönelik teşvikler için daha yüksek bir önceliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Özellikle, Yol Haritası, atık üretiminin 2020 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken “aspirasyon hedefi” olarak atığın azaltılmasını içermektedir. (4)

Son 20 yılda Avrupa ülkeleri, atık toplama yöntemlerinden belediye atığına odaklanarak önleme ve geri dönüşüm konularına giderek daha fazla ağırlık vermeye başlamışlardır. Avrupa’da çevresel politikanın başarı öykülerinden biri, belediye atıklarının geri dönüşümü oranlarının artmasıdır (materyal geri dönüşümü, kompostlama ve biyolojik atıkların sindirimini kapsamaktadır). AÇA ülkeleri, 2014 yılında% 33’lük bir ortalama geri dönüşüm oranına ulaştı; 2004’te% 23’tü (Eurostat, 2016a). (5) Bu, gelecekte daha fazla geri dönüşüm oranına sahip olmayı amaçlamaktadır.

Genç insanlar olarak hedefe kavuşmak, insanlara erken yaştan itibaren çok fazla atığın kullanılmasını önlemek ve katı atıklara olan ilgisini çekmek ve onlara temel beceriler kazandırmak için alışkanlık kazandıracak, bu sektörde çalışma fırsatı bulacak,
Yani hedef kitle:
18-25 yaşları arasındaki gençler,
Kendileri için herhangi bir iş bulamayan dezavantajlı insanlar,
– Daha önce hiç beceri sahibi olmayan ya da eğitimi olmayan,
– İlköğretimden ayrılanlar olacaktır.

Referanslar:
1. http://www.mod.gov.tr/Lists/RecentPublications/Attachments/75/The%20Tenth%20Development%20Plan%20(2014-2018).pdf
2. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf
3. http://ec.europa.eu/environment/waste/
4. http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/index.htm
5. http://www.eea.europa.eu/themes/waste/municipal-waste

Site varsayılanı