Kürtün Göleti ve Sulama Projesi

Proje Yeri : Gümüşhane

 Tarih: 2017

 

Proje Sahibi

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü

PROJEYİ FİNANSE EDEN KURULUŞ

DSİ Genel Müdürlüğü

PROJENİN TANIMI:

Projede; sulanabilir olduğu tespit edilen arazilerden sulanabilecek kısmının sulu tarıma açılması, drenaj yetersizliği olan sahalarının drenaj probleminin çözülmesi, hidroloji, tarım ekonomisi ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması, projedeki tüm tesislerin (gövde, tünel kondüvi, dolusavak, sulama şebekesi vb.) teknik ve ekonomik yönden uygun görülenlerin teknik düzeyinde teknik raporu olarak yapımının teklif edilmesi amaçlanmıştır.

Proje alanı, Karadeniz bölgesinin güneyinde yer alan Gümüşhane İli Kürtün ilçesi Köyiçi Köyünde yer almaktadır. Proje yeri 1/25 000 ölçekli TRABZON G42-D2 paftasında bulunmaktadır.

GÖLET KARAKTERİSTİĞİ

 • Gövde
 1. Tipi                                        :                 Kil Çekirdekli Zonlu Dolgu
 2. Amacı                                    :                 Sulama
 3. Talveg Kotu                          :                 1265.00 m
 4. Talvegden Yüksekliği         :                 37.00 m       
 5. Temelden Yüksekliği          :                 39.00 m
 6. Kret Kotu                              :                 1302.00 m
 7. Kret genişliği                        :                 10.00 m
 8. Kret uzunluğu                      :                 155.00 m
 9. Gövde hacmi                        :                 195,000.00 m3
 10. Memba Şevi Eğimi             :                  3 Y / 1D
 11. Mansap Şevi Eğimi             :                 2,75 Y/ 1D
 • Göl
 1. Minimum su seviyesi          :                1278.00 m
 2. Normal su seviyesi              :                1300.00   m
 3. Maksimum su seviyesi       :                1301.00   m
 4. Toplam depolama hacmi   :                0,450 hm3
 5. Ölü hacim                             :                 0,049375 hm3
 6. Aktif hacim                           :                 0,392 hm3

 

Site varsayılanı