Dependable tutorial creating assistance is at all times willing to assist college students utilizing their succeed. Get essay composed by qualified and skilled essay writers cheap research papers.

Baraj, Gölet, Sulama ve Planlama Hizmetleri

Baraj Tasarımı, Gölet ve Sulama Projelerinde; Projelerdeki tüm tesislerin (gövde, tünel hattı, dolusavak, sulama şebekesi, vb.) Teknik ve ekonomik yönleri, hidroloji, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma çalışmaları, drenaj yetersizliği olan alanların drenaj sorununun çözülmesi, Sulu toprağın sulanabilir kısmı, teknik seviyede teknik raporların inşasını önermektir.

Çok disiplinli mühendislik ve tasarım personelinden oluşan ERBIL çalışma grupları sadece mühendislik kriterlerini değil aynı zamanda kabul edilebilir çevresel ve sosyal etkileri, fizibilite ve güvenilirliği göz önüne alan projeler üretmektedir. ERBIL, bu yaklaşımın avantajlarından başka, yüksek kalite ve ekonomik fizibilite garantisi vermektedir.