ERBİL PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK A.Ş. 

ERBİL Proje Müşavirlik Mühendislik Anonim Şirketi, 1986 yılında deneyimli üç ortağın biraraya gelerek kurdukları şahıs firmasının, 1990 yılında unvan ve statü değişikliğine gitmesi ile doğmuştur. ERBİL yaklaşık 30 yılı aşkın büyüme sürecinde aktivitelerini ve uzmanlığı yeni mühendislik uygulamalarıyla geliştirmeye devam etmiştir. Mühendislik sanatını sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olarak altyapı sektöründe kullanan ERBİL, paydaşlarının özgüven ve memnuniyetine dayalı üstün hizmet kalitesinden ödün vermeyen felsefesiyle lider olma yolundaki güçlü pozisyonunu korumaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerde sunduğu yenilikçi, sürdürülebilir, ekonomik ve çevreci çözümler bugün olduğu gibi yarının taleplerini karşılamada da temel yaklaşımlarıdır.

ERBİL, sahip olduğu referanslarla, yüzlerce kilometre uzunluğunda devlet ve il yolu, çok sayıda köprü ve tünel, binlerce kilometre uzunluğunda içmesuyu şebeke sistemi ve iletim hatları, çok sayıda su ve atıksu pompa istasyonları ile içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri projelerine imza atmıştır. Bu çalışmalarını ERBİL, her biri kariyerinde deneyim sahibi profesyonel proje yöneticilerinin denetiminde motivasyonu yüksek uzman mühendis ve tekniker kadrosuyla gerçekleştirmektedir.

Yönetim Kurulu

Ertuğrul DİZDAR, Yönetim Kurulu Başkanı, Kurucu Ortak

Altan DİZDAR, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kurucu Ortak

Çağan DİZDAR, Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Yüksek Mühendisi

M.Candan AKALIN, İnşaat Mühendisi

Nihat ÜNLÜ, İnşaat Mühendisi

Rasih KORMALI, Jeoloji Yüksek Mühendisi